Gå til indhold

Nabohjælps vilkår og privatlivspolitik

Senest opdateret februar 2024

1. Gældende vilkår for brug af Nabohjælp

Nabohjælp består af en app og rådgivning om forebyggelse af indbrud.

Appen ejes af Det Kriminalpræventive Råd (DKR), CVR-nr. 33 34 37 60, Artillerivej 55, 2300 København S. DKR er ansvarlig for appen og for at levere de services, der udbydes gennem den.

Når du opretter en profil og bruger appen, accepterer du at være bundet af nedenstående vilkår:

Appen er en service, der har til formål at hjælpe brugere med at systematisere Feriehjælp, bygge positive naborelationer, dele viden om mistænkelig adfærd og indbrud samt rådgive om forebyggelse af indbrud og dermed i størst mulige omfang hjælpe til at modvirke indbrud. DKR garanterer ikke imod indbrud, og kan heller ikke, hverken direkte eller indirekte, gøres ansvarlig for indbrud. DKR kan heller ikke holdes ansvarlig for skader eller tab, herunder tab af data, der direkte eller indirekte, er opstået som følge af brugen af appen.

Sådan fungerer Nabohjælp, herunder Nabohjælps app for nabohjælpere

I appen er der nogle grundlæggende standardindstillinger, som indebærer, at du som udgangspunkt deler visse oplysninger om dig selv. Herudover kan du foretage en række tilvalg og herigennem dele yderligere oplysninger:

 • Standardindstillinger: Andre brugere i appen, som bor i dit nabolag i en radius af op til 5000 meter fra din adresse, har mulighed for at se din adresse på et kort, og invitere dig til at være feriehjælper via appen. Hvis der er en Naboven i dit område, kan denne sende dig og/eller andre i området beskeder via appen.
 • Tilvalg: Du har mulighed for at dele flere eller færre oplysninger med andre brugere, oprette kontakt med andre brugere omkring Feriehjælp og sende meddelelser ifm. ferier eller meddelelser i form af advarsler, spørgsmål og kommentarer til nabolaget. Du kan også sende beskeder til Din Naboven, hvis der er en sådan i dit område. Du kan ændre radius på dit nabolag, og på den måde styre, hvor mange meddelelser, du selv modtager fra andre brugere. Du kan også vælge at offentliggøre dit navn og din e-mail på husstanden, og du kan tilknytte et profilbillede og en profiltekst til din husstand. Du kan herudover f.eks. oprette Feriehjælp mellem din husstand og andre husstande tilmeldt Nabohjælp og sende meddelelser til dine feriehjælpere eller til hele dit nabolag. Og du kan skrive beskeder på nabolagets digitale opslagstavle i appen.

Ved oprettelse af en profil og brug af appen accepterer du, at appen alene anvendes til dit personlige brug. Appen må ikke bruges til kommercielle formål eller distribueres kommercielt uden DKRs tilladelse.

Opslag i appen  
Ved opslag og beskeder på appen forpligter du dig til at føre en god tone og vise hensyn til andre, ikke skrive nedsættende eller stødende om andre personer eller grupper og ikke videregive følsomme oplysninger om andre. Det er ikke tilladt at bruge appen til at reklamere for et produkt, en virksomhed eller et politisk parti.

Du er udelukkende selv ansvarlig for din besked og dens indhold. DKR påtager sig således ikke ansvaret for indhold i opslag og beskeder. Det frarådes at dele ferieoplysninger med andre end dem, som man har tilknyttet Feriehjælp.

Password 
Når du opretter en profil hos Nabohjælp, bliver du bedt om at vælge en adgangskode og efterfølgende pinkode. Du alene er fuldt ansvarlig for, at adgangskode og pinkode ikke bliver kendt af andre end dig selv. Du accepterer også, at du ikke må videregive din egen brugerinformation, herunder adgangskode og pinkode, til en anden person. Du er forpligtet til omgående at underrette DKR, hvis du har mistanke om, at en tredjeperson misbruger din profil eller har fået adgang til din adgangskode, men du er alene ansvarlig for enhver brug af din profil.

Gældende lov
Disse vilkår for brug af Nabohjælp er underlagt og skal reguleres af og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i Danmark og ved de ordinære danske domstole. Brugere, der har adgang til appen fra steder udenfor Danmark, gør det på egen risiko og på eget initiativ, og er ansvarlige for at overholde lokal lovgivning. Intet i disse betingelser skal på nogen måde anses for at begrænse eller påvirke dine lovbestemte rettigheder i henhold til dansk lovgivning.
 
Ændringer og overtrædelse af vilkår 
DKR kan til enhver tid uden varsel tilføje, ændre eller fjerne dele af disse vilkår for brugen af appen. Fortsat brug af appen indebærer i så fald, at du accepterer de nye vilkår for brug af Nabohjælp. Derudover kan DKR tilføje, ændre, afbryde, fjerne eller udelukke indhold, der vises på appen, når som helst, uden varsel og uden ansvar.
DKR forbeholder sig til enhver tid ret til at begrænse, afbryde eller opsige din brug af appen, hvis vi skønner, at du har overtrådt de accepterede vilkår.

Klager og kommentarer 
Hvis du som nabohjælper har klager over eller kommentarer til appen eller Nabohjælp i øvrigt, kan du kontakte DKR på support@nabohjaelp.dk.

1.2 Gældende særlige vilkår for Nabovenners brug af Nabohjælp

Som nabohjælper, der har oprettet en profil på Nabohjælps app, kan du supplere med en Naboven-profil. Der gælder særlige, supplerende vilkår for Nabovenner.

For at kunne oprette dig som Naboven skal du først være oprettet som nabohjælper, hvorfor afsnit særligt om Nabovenner er et tillæg de generelle vilkår og privatlivspolitik som fremgår af følgende.

Nabovenner er en ordning under Nabohjælp, som giver tilmeldte nabohjælpere mulighed for at påtage sig en særlig rolle som koordinator og ambassadør i sit nabolag, dvs. Naboven. Din Naboven får mulighed for at kommunikere til og med sit nabolag via Nabohjælps app og kan dele materialer ud i nabolagets postkasser. Og for at kommunikere med andre Nabovenner i landet.

Når du opretter en profil som Naboven accepterer du at være bundet af følgende særlige vilkår: 

Din Nabovens værdisæt
Som Naboven accepterer du følgende værdisæt:

 • Som Naboven tror jeg på, at vi skal lære hinanden at kende. Og handle sammen, frem for hver for sig
 • Jeg rækker nysgerrigt ud til hele nabolaget for at danne relationer og aktiv deltagelse
 • Som Naboven går jeg gerne i front, deler gode råd og sætter mig ind i, hvordan Nabohjælp virker bedst
 • Jeg fraråder konfrontationer med en tyv og spiller heller ikke selv politibetjent

Din Nabovens opgaver
Som Naboven påtager du dig ansvaret for følgende potentielle opgaver. Du prioriterer selv, hvilke af opgaverne, du vil sætte fokus på og hvornår. Du er således ikke forpligtet til at arbejde med alle opgaverne.

 • Arbejde for at naboerne lærer hinanden bedre at kende
 • Arbejde for fælles opmærksomhed i nabolaget
 • Samle nabolaget om at øge opdagelsesrisikoen, hvis der er tyve på spil
 • Få flest mulige til at deltage i Nabohjælp

Sådan fungerer Nabohjælp, herunder Nabohjælps app for Nabovenner 
Nabovenner er et ambassadørnetværk, hvor en særligt dedikeret nabohjælper opretter sig som Naboven for et selvvalgt dækningsområde i eget nabolag. Oprettelse sker via Nabohjælps app, og er kun muligt for allerede oprettede nabohjælpere. Nabovenner kan bruge appen som samme måde som nabohjælpere. Da Nabovennens rolle har en udadrettet profil, er der derudover en række grundlæggende standardindstillinger som indebærer, at du deler visse oplysninger om dig selv med dit nabolag, andre Nabovenner og med politi og kommune. Herudover kan du foretage en række tilvalg og herigennem dele yderligere oplysninger:

 • Standardindstilling: Andre nabohjælpere i appen, som bor i dit selvvalgte dækningsområde, kaldet nabolag, har mulighed for at se dit profilbillede, navn, adresse, mailadresse og telefonnummer og sende beskeder til dig i kraft af din rolle som Naboven.
 • Standardindstilling: Andre Nabovenner i landet, herunder Nabovenner der også har nabohjælpere, som er i forhøjet risiko efter en advarsel om indbrud, har mulighed for at se dit profilbillede, navn, adresse, mailadresse og telefonnummer samt dækningsområde og sende beskeder til dig i kraft af din rolle som Naboven mhp. samarbejde, sparring e.l.
 • Standardindstilling: Din lokale politikreds samt egen kommune modtager dine kontaktinformationer såsom navn, adresse, mailadresse og telefonnummer samt dækningsområde og kan kontakte dig i kraft af din rolle som Naboven under følgende vilkår nabohjaelp.dk/naboven/databehandler/vilkaar
 • Tilvalg: Du har mulighed for at oprette kontakt med nabohjælpere i dit selvvalgte dækningsområde via beskeder i appen. Du kan ligeledes oprette kontakt, hvis der er nabohjælpere i dit dækningsområde, som er i forhøjet risiko efter indbrud og hvis der er andre Nabovenner i samme zone med forhøjet risiko. Du vil da kunne rette henvendelse til hele det område, som er i forhøjet risiko, også selvom der er husstande som ligger uden for dit selvvalgte dækningsområde, også kaldet nabolag. Du kan redigere dit dækningsområde, også kaldet nabolag, og på den måde styre, hvor mange nabohjælpere, der har mulighed for at sende dig beskeder, ringe eller skrive en mail. Dog vil dit dækningsområde som udgangspunkt skulle omfatte minimum 100 husstande. Du har mulighed for at rette kontakt til andre Nabovenner mhp. samarbejde og sparring ligesom de kan rette kontakt til dig.

Opslag og beskeder i appen  
Ved opslag og beskeder i appen opfordres til følge god skik ved ikke at dele billeder folk der ikke ønsker det, og det frarådes endvidere at dele billeder af børn. Det anses derudover for dårlig stil at vedhæfte billeder af fx nummerplader.

Du er udelukkende selv ansvarlig for din besked og dens indhold. DKR påtager sig således ikke ansvaret for indhold i opslag og beskeder. 

Ændringer og overtrædelse af vilkår 
DKR forbeholder sig til enhver tid ret til at begrænse, afbryde eller opsige din profil som Naboven, hvis vi skønner, at du har overtrådt de accepterede vilkår eller modtager klager over dig.

Klager og kommentarer 
Hvis du som Naboven har klager over eller kommentarer til appen eller Nabohjælp og Nabovenner i øvrigt, kan du kontakte DKR på naboven@nabohjaelp.dk.

2. Privatlivspolitik ved brug af Nabohjælps app 

I denne politik kan du blandt andet læse om, hvordan DKR som dataansvarlig behandler dine personoplysninger i din rolle som nabohjælper og i din rolle som Naboven, herunder til hvilke formål og på hvilket grundlag samt hvilke rettigheder du som registreret har. Du kan også læse, hvor længe dine oplysninger bliver opbevaret, og hvilke rettigheder du har.

2.1  DKRs adresse og kontaktoplysninger

Det Kriminalpræventive Råd
Artillerivej 55
2300 København S
CVR-nr.: 33343760
Telefon: +45 45 15 36 50                                                                          Nabohjælp mail: support@nabohjaelp.dk
Naboven mail: naboven@nabohjaelp.dk

2.2 DKRs databeskyttelsesrådgiver (DPO) 

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver:

DPO Danmark ApS
E-mail: dpo-dkr@dpo-danmark.dk
Adresse: Rosengården 4, st. th., 1174 Kbh. K.
Telefon: 77 34 46 00

2.3 Formål og hjemmel til behandling af personoplysninger samt videregivelse og videreformidling af personoplysninger

Generelt om tilmelding til Nabohjælp-appen
Når du opretter en profil som nabohjælper eller Naboven, kræver behandlingen af personoplysninger en aktiv tilmelding fra dig som borger. For at kunne oprette dig som nabohjælper behandler vi almindelige oplysninger som navn, e-mail og adresse. Disse oplysninger behandler vi også, når du ønsker at flytte din adresse eller oprette flere adresser. Som Naboven behandler vi derudover telefonnummer og profilbillede. Behandling af personoplysninger til dette formål er baseret på samtykke og sker derfor på baggrund af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Generelt behandles dine personoplysninger til at stille appen og dens indhold og funktioner til rådighed for dig, herunder til at varetage sikkerhed og autenticitet i appen og sikre entydig identifikation af dig og validere din(e) adresse(r), foretage løbende forbedring og vedligeholdelse af appen, sende dig notifikationer og e-mails vedrørende aktivitet i appen der er relevant for dig i din rolle som nabohjælper eller Naboven. Som Naboven behandles dine personoplysninger derudover til at skabe netværk til andre Nabovenner, Politi, egen kommune eller andre relevante samarbejdspartnere. Du vælger selv om du ønsker push-notifikationer fra appen. Dette indstilles lokalt på din smartphone eller tablet. Notifikationerne kan bl.a. omhandle systembeskeder som fx advarsler eller feriebeskeder fra andre brugere, nye funktioner eller invitationer til at svare på spørgsmål til brug for undersøgelser og målinger. Ved bestilling af materialer kan personoplysninger videregives til materialeleverandører til brug for udarbejdelse og udsendelse af materialer.  

Herudover behandler vi for både nabohjælpere og Nabovenner de oplysninger, som du selv eller andre brugere lægger op i appen, det kan fx være indhold i beskeder, oplysninger om dit navn, e-mail og adresse eller et ”profilbillede” til din husstand.

Hvis du er Naboven vil du endvidere kunne modtage notifikationer om henvendelser fra dit nabolag eller andre Nabovenner via appen.  

Disse behandlinger sker i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e.

Bekræftelse af nabohjælperes identitet samt validering af adresse
Alle brugere i Nabohjælps app skal personvalideres via MitID samt adressevalideres via MitID  eller post. Ved oprettelse foretages desuden opslag i Danmarks Adresseregister for at kvalitetssikre adressens benævnelse. 

De oplysninger, der modtages fra MitID, er navn og folkeregisteradresse. Hvis du har navne- eller adressebeskyttelse, indsamler vi ikke disse oplysninger fra andre end dig selv. Adressevalidering kan også ske ved, at vi sender dig et fysisk brev med en kode til den pågældende adresse. Behandling til dette formål sker på baggrund af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e.

Offentliggørelse og videregivelse af nabohjælperes personoplysninger
Som nabohjælper offentliggøres din adresse i appen, så brugere i dit nabolag i en radius af op til 5000 meter fra din adresse kan se, at din adresse er tilmeldt Nabohjælp og række ud til dig. Du har mulighed for at fravælge denne funktion i forbindelse med opsætning af profil i appen. Der videregives endvidere personoplysninger til andre brugere i appen som beskrevet nedfor under 1. Gældende vilkår for Nabohjælp, Sådan fungerer Nabohjælp, herunder Nabohjælps app for nabohjælpere samt 1.2 Gældende særlige vilkår for Nabovenners brug af Nabohjælp.  Behandling til dette formål sker på baggrund af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e.

Hvis vi skal sende dig et fysisk brev eller en pakke som led i validering af din adresse eller levering af anden post, videregives der i den forbindelse oplysninger til postomdeleren til brug for levering til din adresse, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e. 

Der kan videregives personoplysninger til nye nabohjælpere, din Naboven eller Politi til brug for distribution af velkomstmaterialer eller andre materialer ifm. Nabohjælp. Behandling til dette formål sker på baggrund af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e.

Derudover videregiver vi oplysninger om Nabovenner til kommuner og politi i forbindelse med samarbejder om kriminalitetsforebyggende initiativer og tryghed eller analyser og evalueringer. Disse videregives under følgende betingelser: nabohjaelp.dk/naboven/databehandler/vilkaar. Herudover videregives lister over adresser på nabohjælpere til politiet. Behandling til dette formål sker på baggrund af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e.

Offentliggørelse og videreformidling af Nabovenners personoplysninger
Som Naboven offentliggøres dine personoplysninger så som profilbillede, navn, adresse, mailadresse og telefonnummer på Nabohjælps app, hjemmeside eller på mail, så nabohjælpere i dit selvvalgte dækningsområde, også kaldet nabolag, kan række ud til dig i rollen som Naboven. Og så andre Nabovenner kan række ud til dig mhp. sparring, samarbejde e.l. i rollen som Naboven. Herunder de Nabovenner som har nabohjælpere i samme zone med forhøjet risiko efter indbrud som dig, så I kan koordinere, hvem der gør hvad. 

Der videregives personoplysninger til andre brugere i appen som beskrevet nedenfor under ”1.2 Sådan fungerer Nabovenner, herunder i Nabohjælps app”. Behandling til dette formål sker på baggrund af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e.

Endvidere videreformidles Nabovenners kontaktdata (navn, adresse, mailadresse og telefonnummer) samt dækningsområde til andre Nabovenner, politi og kommuner så de kan række ud til dig i rollen som Naboven. Herunder i forbindelse med samarbejder om kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende initiativer eller efterforskning. Eller i forbindelse med analyser, undersøgelser eller evalueringer af ordningen. Dette sker på baggrund af det samtykke, som du afgiver som Naboven.

Nyhedsbreve
Som nabohjælper og Naboven behandler vi dine personoplysninger til at sende dig nyhedsbreve, hvis du aktivt har tilmeldt dig nyhedsbrevet til enten nabohjælpere eller Nabovenner via appen. Hvis du ikke tilmelder dig et af nyhedsbrevene behandles dine personoplysninger ikke til dette formål. Hvis du tilmelder dig et nyhedsbrev, sker behandling til dette formål på baggrund af samtykke fra dig, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Generelt om databehandleres behandling af personoplysninger og overførsel af personoplysninger til tredjelande
Vi overlader behandling af personoplysninger til vores databehandlere, herunder i form af it-leverandører, kuverteringsbureauer og analysebureauer.

Vi overfører ikke dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS.

Generelt om tilbagetrækning af samtykke
Du kan til enhver tid både som Nabohjælper og Naboven trække dit samtykke tilbage for behandlinger der sker på baggrund af samtykke. Dette kan gøres under indstillinger, privatlivspolitik i appen eller ved at slette din profil som hhv. nabohjælper eller Naboven. Du kan også skrive til os og få nærmere vejledning. Herudover kan du løbende tilpasse dine privatlivsindstillinger direkte i appen.

Hvis du som nabohjælper eller Naboven vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Vi behandler desuden personoplysninger til følgende formål:

 • Opbevaring af sikkerheds-logs sker til dels også på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e.
 • At gennemføre undersøgelser, målinger og evalueringer i samarbejde med f.eks. politi og kommuner, samt anvende disse oplysninger til statistikker og analyser i samfundets interesse, f.eks. indbrudsstatistikker til brug for f.eks. måling af effekten af indbrudsforebyggende tiltag. Behandling til dette formål sker på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e.
 • At videregive oplysninger til Dansk Politi mhp. efterforskning eller forebyggelse af indbrud i samfundets interesse. Behandling til dette formål sker på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e.

2.4 Sletning af personoplysninger for nabohjælpere

Sletning af profil
Du kan slette din profil som nabohjælper direkte i appen under indstillinger eller du kan skrive til os for nærmere vejledning. 

Hvis der fortsat er andre personer knyttet til din husstand, når du sletter din profil, slettes husstanden ikke fra Nabohjælp. Hvis der ikke er andre brugere tilknyttet til husstanden, vil husstanden blive slettet, når du sletter din profil. 

Indhold i meddelelser, som du har sendt til dit netværk af feriehjælpere eller til dit nabolag, bliver slettet automatisk, når du sletter din profil. Eventuelle kommentarer til meddelelser, slettes når meddelelsen slettes.

Sletning af indhold, herunder husstande, ferier og meddelelser, som er sendt og modtaget i appen, samt fraflytning eller overdragelse af husstande.
Du kan slette din husstand direkte i appen ved at slette din profil som nabohjælper, hvis der ikke er andre personer knyttet til husstanden. Du kan også slette egne ferier direkte i appen, ligesom du kan slette egne meddelelser og kommentarer på andres meddelelser.

Når en husstand slettes, slettes alle meddelelser, som er knyttet til den pågældende husstands afholdte og planlagte ferier. Eventuelle kommentarer til meddelelser, slettes når meddelelsen slettes. 

Når en ferie slettes, slettes alle meddelelser, som er knyttet til den pågældende ferie.

Når en meddelelse slettes, slettes alle kommentarer til meddelelsen også.

Når en husstand slettes, anonymiseres alle beskeder under ’Advarsler’ og ’Opslagstavlen spørg nabolaget’, så det ikke er muligt at se, hvem der har skrevet meddelelsen.

Hvis en konkret besked i appen indeholder personoplysninger om dig, som du ønsker at få slettet, kan du anmode os om at slette beskeden ved at skrive en e-mail til os. Hvis du selv har skrevet beskeden, kan du selvfølgelig også selv slette den igen direkte i appen.

Når en bruger har fraflyttet en husstand, skal brugeren selv skifte adresse i appen eller slette sin profil. Når en bruger fraflytter en husstand uden at give besked til Nabohjælp, og den nye beboer ”overtager” husstanden, overdrages der ikke oplysninger fra den gamle bruger til den nye. Det er kun adressevaliderede brugere, som kan overtage husstanden. Rent teknisk slettes den gamle bruger. Hvis du fejlagtigt er blevet slettet fra en husstand, hvor du stadig bor, kan du altid oprette din profil igen ligesom du kan oprette en ny profil på en eventuel ny adresse.

En bruger kan også tilføje sig en husstand, hvis denne bruger bliver adressevalideret via MitID eller brev. I det tilfælde overtager den nye bruger de data, som i forvejen er tilknyttet husstanden.

Hvis en bruger tilføjer sig en husstand, kan vedkommende slette andre brugere på samme husstand.

2.5 Sletning af personoplysninger for Nabovenner

Sletning af profil som Naboven
Du kan slette din profil som Naboven direkte i appen under indstillinger, eller du kan skrive til os for nærmere vejledning.

Hvis du sletter sin profil som Naboven vil du fortsat have en profil som nabohjælper medmindre denne også slettes.

Alle meddelelser i Naboven-fanen, som du har sendt via appen til nabohjælpere i dit dækningsområde, også kaldet dit nabolag, bliver slettet automatisk, når du sletter din Naboven-profil. Alle meddelelser du har sendt til andre Nabovenner slettes, når du sletter din profil. Eventuelle kommentarer til meddelelser slettes, når meddelelsen slettes. Alle meddelelser i Naboven-fanen, som du har modtaget som Naboven via appen fra nabohjælpere i dit dækningsområde slettes, når du sletter din Naboven-profil.

Hvis du har sendt meddelelser under fanen Advarsler, Feriehjælp eller opslagstavlen eller kommenteret andres meddelelser under fanen Advarsler, Feriehjælp eller Opslagstavlen og du ikke sletter din profil som nabohjælper, slettes disse meddelelser ikke, men afsender ændres fra din Naboven-profil til din nabohjælper-profil.

Sletning af indhold, herunder meddelelser, som er sendt og modtaget i appen i relation til Naboven.
Du kan altid selv slette egne meddelelser og kommentarer i appen.

Når en meddelelse under Naboven-fanen slettes, slettes alle kommentarer til meddelelsen også. Du kan slette egne meddelelser og kommentarer direkte i appen.

Hvis en konkret besked i appen indeholder personoplysninger om dig, som du ønsker at få slettet, kan du anmode os om at slette beskeden ved at skrive en e-mail til os. Hvis du selv har skrevet beskeden, kan du selvfølgelig også selv slette den igen direkte i appen.

2.6 Bevaring af adresseoplysninger

Selv om du sletter din Naboven-profil, bevarer vi oplysningen om, at der har været en Naboven på din adresse. Det gør vi af hensyn til statistik, analyser og senere evalueringer af Naboven-ordningen.

Behandlingen sker på baggrund af dit samtykke og derfor databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage se ovenfor under pkt. 2.4.

2.7 Oplysninger i sikkerhedslogs 

I vores sikkerhedslogs, som ikke er synlige for andre brugere, vil der fortsat være oplysninger om dig, efter du har slettet din profil som nabohjælper eller Naboven. Vores behandlingshjemmel er baseret på dit samtykke og derfor databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a. 

2.10 Herunder kan du læse om dine rettigheder  

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Rettighederne er kort gennemgået herunder.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os via vores kontaktoplysninger, som fremgår øverst i denne politik.

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret): Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
 • Ret til berigtigelse (rettelse): Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 • Ret til sletning: I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 • Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet): Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Klage til Datatilsynet: Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.